Vědecké a výzkumné ústavy

Info-Morava.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyZobrazit pouze výsledky lokality "Morava"


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - vsb.cz

Výzkum a vývoj v oblastech: spalování a zplyňování tuhých paliv (zejména biomasy, fosilních paliv a dřeva a uhlí), analýza rizik, bezpečnost v průmyslu, racionální využívání energie, instalace obnovitelných i tradičních zdrojů energie, zvyšování efektivnosti …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 597 323 868, +420 603 565 921

VUES Brno s.r.o. - vues.cz

Unikátní zákaznická řešení v oblasti elektrických točivých strojů, servomotorů a lineálních motorů, měřicí a zkušební pracoviště. Konstrukční vývoj, projektování a výroba nestandardních střídavých elektrických točivých strojů, pohonů a zkušebních pracovišť s …

Brno, Mostecká 992/26 - +420 545 551 111, +420 545 551 171

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

CZ testing institute s.r.o. - cztesting.cz

Společnost CZ testing institute s.r.o. zajišťuje laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické zkoušky odolnosti materiálu, včetně ...

Fryčovice, Fryčovice 673 - +420 558 640 616, +420 730 542 611

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Ostrava, Pohraniční 52/23 - +420 595 955 510

Bioveta, a.s. - bioveta.cz

Veterinární divize Veterinární divize společnosti Bioveta, a.s., se specializuje na výzkum a výrobu veterinárních imunologických a farmaceutických přípravků. Humánní divize Medical Department, humánní divize společnosti Bioveta, a.s., se ...

Ivanovice na Hané, Komenského 212/12 - +420 517 318 500, +420 517 318 504

ENERGOVÝZKUM, spol. s r.o.

Nabídka služeb se specializací na měřicí a diagnostické systémy.

Brno, Božetěchova 194/17 - +420 541 214 660

IGTT, a.s. - igtt.cz

Výroba vulkanizačních forem, gumárenských strojů a zařízení, provádění homologačních zkoušek plášťů.

Zlín, Třída Tomáše Bati 299 - +420 577 597 242

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. - accendo.cz

Vědecko - výzkumný ústav. Prostřednictvím vědecké tvůrčí práce šíříme znalosti o člověku, kultuře, společnosti a životním prostředí.

Ostrava, Švabinského 1749/19 - +420 596 112 649, +420 604 279 758

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. - biostatistika.cz

Společnost se zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, kompletní služby v oblasti market access a analýzu dat.

Brno, Kotlářská 267/2 - +420 720 959 409

VVUÚ, a.s. - vvuu.cz

Řešení problematiky bezpečnosti v průmyslu pro firmy, v nichž se vyskytuje nebezpečí průmyslové havárie, výbuchu či požáru, zkušebnictví, certifikace výrobků, certifikace systémů managementu, strojírenská výroba

Ostrava, Pikartská 1337/7 - +420 596 252 111, +420 596 252 111

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - zuova.cz

Hygienická a klinická laboratoř nabízí odběry vzorků a laboratorní chemické rozbory. Zahrnuje analýzy vod, zemin, odpadů, potravin, ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Měříme radon ve stavbách, kontrolujeme účinnost sterilizátorů. Zahrnuje ...

Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 - +420 596 200 111

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - stavexis.cz

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 - +420 541 246 483

Evžen Šíbl - evzensibl.cz

Zásilkový obchod se speciálními světelnými zdroji OSRAM, PHILIPS, GE LIGHTING, SYLVANIA. Lampy, žárovky, LED žárovky, halogeny a výbojky pro zdravotnictví, laboratoře, mikroskopy, filmová a TV studia, projekční techniku, divadla, kulturní domy, diskotéky, pro …

Frýdek-Místek, Mozartova 1780 - +420 608 848 747

ENJOY, spol. s r.o. - enjoy.cz

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie.

Brno, U vodárny 2965/2 - +420 541 142 007

EGÚ Brno, a.s. - egubrno.cz

Poskytování vědeckovýzkumných, inženýrských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. Výzkum, vývoj, výroba, ...

Brno, Hudcova 487/76a - +420 541 511 511

Centrum stavebního inženýrství a.s. - csias.cz

CSI, a.s. jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně. Mezi další činnosti patří …

Zlín, K Cihelně 304 - +420 577 604 111, +420 577 604 169

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. - sigma-vvu.cz

Výzkumně-vývojová, informační a normalizační základna, jejímž cílem je výzkum v oboru hydrauliky strojů a implementace vědeckých a vývojových trendů do výroby čerpadel. Dále výrábíme a prodáváme čerpací techniku pro speciální využití jako čerpadla a zařízení …

Lutín, Jana Sigmunda 313 - +420 585 652 402

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Brno, Jana Uhra 168/10 - +420 541 210 378, +420 549 216 256

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Brno, Křížová 96/18 - +420 606 556 048

VÍTKOVICE, a.s. - vitkovice.cz

Nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a ...

Ostrava, Ruská 2887/101 - +420 595 951 111, +420 725 494 801

Hvězdárna Český Těšín - sweb.cz

Pořádáme astronomické pozorování a odborné přednášky pro veřejnost.

Český Těšín, Ostravská 1326/67 - +420 552 309 190

Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod - hvezdarnaub.cz

Provozujeme hvězdárnu, která disponuje dalekohledem s průměrem 500 mm a spektroheliskopem s přenosem obrazu na monitor.

Uherský Brod, Prakšická 2222 - +420 572 634 690

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - Hvězdárna Vsetín - hvezdarna-vsetin.cz

Nabídka večerního astronomického pozorování, konání odborných přednášek, pozorování Slunce a exkurze.

Vsetín, Jabloňová 231 - +420 571 411 819

Hvězdárna MonteBoo

Provoz astronomické hvězdárny.

Brno, Kraví hora 522/2 - +420 541 321 287

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Brno, Květná 170/8 - +420 543 211 868

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Olomouc, Šlechtitelů 586/11 - +420 585 241 064

Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav - iips.cz

Nezávislé vědecké pracoviště zaměřující se na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.

Brno, Joštova 218/10 - +420 549 498 438

UNIPETROL RPA,s.r.o.- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - polymer.cz

Provádíme syntézu polymerů, vyvíjíme katalyzátory. Vyrábíme malotonážní barevné koncentráty, koncentráty aditiv a kompozitních materiálů.

Brno, Tkalcovská 36/2 - +420 517 814 111

ALFATEST, s.r.o. - alfatest.cz

Provádíme nedestruktivní zkoušení materiálu, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku.

Brno, Tuřanka 1222/115 - +420 548 187 201

Textilní zkušební ústav, s.p. - tzu.cz

Stanovení fyzikálních a chemických parametrů veškerých textilních materiálů. Povinná i nepovinná certifikace textilních a oděvních výrobků.

Brno, Václavská 237/6 - +420 543 426 711

Česká společnost pro nedestruktivní testování - cndt.cz

Podpora nedestruktivního testování a defektoskopie. Praktikování magneticko-práškové a ultrazvukové metody testování, vířivých proudů.

Brno, Technická 2896/2 - +420 541 143 229, +420 541 143 231

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. - vustah.cz

Nabídka služeb v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a poradenství v oboru stavebních hmot.

Brno, Hněvkovského 30/65 - +420 543 529 200

Ústav územního rozvoje - uur.cz

Nabídka metodických, konzultačních a publikačních služeb v oblasti územního plánování a regionální a bytové politiky.

Brno, Jakubské náměstí 644/3 - +420 542 423 111

LUNARIA, spol. s r.o. - lunaria.cz

Testování, výzkum a vývoj nových farmaceutických produktů.

Brno, Příkop 843/4 - +420 545 176 125

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - vupt.cz

Výzkum, vývoj, poskytování poradenství a konzultační činnosti v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství.

Troubsko, Zahradní 400/1 - +420 547 138 800, +420 731 840 178

Institut pro testování a certifikaci, a.s. - itczlin.cz

Provoz laboratoře na zkoušení elektrických zařízení a elektronických výrobků, hodnocení elektrické bezpečnosti, EMS a kalibrace měřidel.

Uherské Hradiště, Sokolovská 573 (areál Mesit) - +420 572 522 108, +420 572 522 191

SQZ, s.r.o. - sqz.cz

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví.

Olomouc, U místní dráhy 939/5 - +420 585 428 781, +420 723 378 965

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 407 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Ostrava, Třída 17. listopadu 1790 - +420 272 185 546

Puncovní úřad - puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Brno, Veveří 465/18 - +420 225 982 123, +420 541 246 249

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno, Hroznová 63/2 - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Alltracel Laboratories, spol. s r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Výroba chemických výrobků.

Tišnov, Za Mlýnem 5 - +420 549 412 430, +420 739 642 052

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - cdv.cz

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Brno, Líšeňská 2657/33a - +420 548 423 711

RNDr. Jiří Toman

Provádění zkoušení chemického složení látek a nabídka konzultační činnosti v této oblasti.

Brno, Babičkova 125/38 - +420 545 579 013

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - ibp.cz

Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kynetika buněčných populací.

Brno, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 111

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. - iach.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod a nanometod.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 182

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. - ipm.cz

Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.

Brno, Žižkova 513/22 - +420 541 212 286

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - isibrno.cz

Veřejná výzkumná instituce zaměřená na vědecký výzkum zejména v oblastech: magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, ...

Brno, Královopolská 62/147 - +420 541 514 111, +420 541 514 402

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»