Odhady a posudky v oboru ekonomika

Info-Morava.cz Ekonomika, finance, právo Odhady a znalecké posudky Ekonomika


Zobrazit pouze výsledky lokality "Morava"


ev. č. 3703 Ing. Dana Homolová

Poskytuji služby daňového poradce. Nabízím právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb. Orientuji se i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Zpracování účetnictví.

Odry, Mendlova 655/21 - +420 739 036 205

INSTITUT INPRO, a.s. - i2000.cz

Vzdělávací, poradenská a obchodní společnost. Akreditovaný institut výuky marketingových kurzů CIMA a řízení lidských zdrojů. Široká škála firemních kurzů na míru. Poskytujeme personální, organizační, ekonomické poradenství a poradenství v oblasti ESF.

Praha, Samcova 1177/1 - +420 603 433 110, +420 603 433 114

Ing. Šárka Hauserová – znalec v oboru lesních a trvalých porostů a pozemků

Soudní znalec v oblasti ekonomiky, ceny a odhady pozemků (mimo stavebních), trvalých porostů (včetně lesních) a škod na lesních porostech. Ing. Šárka Hauserová je vedena v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České Republiky.

Vracov, Lesní 1399 - +420 518 628 574, +420 602 155 652

VM OIL spol. s r.o. - spravanemovitosti-elmi.eu

Naše společnost zajistí služby v oblasti správy bytových a nebytových prostor, a to vše s profesionálním servisem a individuální péčí. Zajistíme kvalitní správu bytů, bytového fondu, zpracování účetnictví a daní, personalistiky, administrativy, poradenství ...

Bruntál, Dělnická 1337/13 - +420 607 586 557, +420 777 950 163

Ekonomservis-cz s.r.o. - ekonomservis-cz.eu

Ekonomservis zajišťuje: kontroly náležitostí účetních dokladů a jejich daňová účinnost, konzultace náročnějších účetních a daňových případů, zpracování a zaúčtování předaných účetních dokladů, vedení knihy závazků, pohledávek a všech zákonem určených …

Kyjov, Svatoborská 415/69 - +420 518 610 439, +420 731 560 967

INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. - ialaudit.cz

Poskytování auditorských služeb, daňového a účetního poradenství, vedení účetnictví. Účast na oceňování a hodnocení podniků, činnost znalce v oboru "Ekonómia a manažment, odvětví účetnictví a daňovnictví", činnost likvidátora, finanční analýzy, ...

Hodonín, Jižní 3764/15 - +420 518 321 978, +420 603 813 974

Hana Pechanová - znalec-pechanova.cz

Vypracování znaleckých posudků v oborech ekonomika, daně a účetnictví. Stanovení, zda je firma v úpadku, insolvenci či ne. Revize účetnictví, daňové evidence. Posouzení evidence a zpracování DPH. Tvorba podnikatelských záměrů dle uznávaných modelových ...

Králíky, Orlická 687 - +420 465 631 631, +420 607 930 632

ZNALECKÁ KANCELÁŘ – Ing. Ivo Novák - znalecnovak.cz

Firma zajišťuje oceňování nemovitostí pro právní úkony, vypracování odhadu pro hypoteční banky, stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku, oceňování věcných břemen, vypracování odborných stanovisek v oboru stavebnictví. Znalecká kancelář zajišťuje pro ...

Brno, Křídlovická 371/68 - +420 511 128 173, +420 606 747 854

Ing. Ladislav Esterka

Provádíme auditorskou činnost, oceňování podniků, daňové a účetní poradenství. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

Kyjov, Jungmannova 214/31 - +420 518 611 664, +420 608 719 641

Ing. Jan Šilhavý – Odhady lékařských přístrojů - jansilhavy.cz

Oceňování veškerého movitého majetku. Odhady lékařských přístrojů, zdravotnické techniky, laboratorní techniky, vybavení, strojů a přístrojů. Znalecké posudky, oceňování, hodnocení, poradenství. Posuzování technického stavu, stanovení výše škody. Hodnocení ...

Jindřichův Hradec, Nežárecká 89 - +420 605 131 351

Geodézie Grosmanovi - geodezie-grosmanovi.cz

Provádíme geodetické práce ve veřejném zájmu pro katastr nemovitostí a ve výstavbě, oceňování (odhady) nemovitostí, pozemků a staveb včetně sepsání smluv u převodu nemovitostí.

Studénka, Butovická 47 - +420 556 401 297, +420 604 832 920

Ing. Jaroslav Hromják - hromjak.cz

Provozovatel znaleckých posudků: oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů, oceňování movitých věcí, oceňování motorových vozidel, posuzování technického stavu motorových vozidel, posuzování výrobních strojů a ...

Ostrava, Pohraniční 678/104 - +420 737 215 440

Projektování realizace Ing. Milan Zedník - projektovani-realizace.cz

Nabízíme a provádíme kompletní služby soudního znalce jak pro občany, tak pro organizace a statní instituce v oboru ekonomika, stavebnictví a v odvětví cena, odhady nemovitostí, stavby obytné, stavby průmyslové. Provádíme kompletní stavební činnost od ...

Mohelnice, Jánská 85/1 - +420 774 705 354

Oceňování

Oceňování nemovitostí, oceňování podniků.

www.odhadymatus.cz - Ostrava

Účetnictví – daně

Nabízím kvalifikované zpracování účetnictví a daňové evidence pro malé a střední podnikatelské subjekty. Nebankovní úvěry. Výroba, zásoby, služby, developerské projekty, konsolidace úvěrů a půjček. Nákup firem, nemovitostí, ručení nemovitostí, …

ucetnictvi777.webnode.cz/o-nas/ - Frýdlant nad Ostravicí

EXPOZICE, spol. s r.o. - bartusek.cz

Zpracování znaleckých posudků v oboru oceňování majetku, nemovitostí a věcných břemen.

Brno, Lidická 1877/44 - +420 545 215 642

SM-DATA, a.s. - smdata.cz

Nabízíme vedení účetnictví, finanční analýzy, daňové i ekonomické poradenství, finanční analýzy, oceňování podniků, akvizice a podnikové kombinace. Dodáváme informační systémy a poskytujeme outsourcing podnikových účtáren.

Brno, Palackého třída 2203/186 - +420 515 538 407

Ing. František Večeřa - znaleczr.cz

Soudni znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové.

Bystřice nad Pernštejnem, Ant. Štourače 686 - +420 566 552 062, +420 721 261 474

Vlastimil Brukner - sluzby.cz

Nabízím znalecké posudky v oboru ekonomika a nemovitosti: odhady pozemků a porostů jak lesních, tak ostatní zeleně mimo les.

Humpolec, Lužická 1334 - +420 565 535 762, +420 724 524 208

Znalecká kancelář – Ing. Jiří Lysák - sweb.cz

Služby soudního znalce v ekonomickém oboru. Podnikání v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a oceňování firem. Znalecké posudky, tržní oceňování majetku, nepeněžitých vkladů a podílů. Poradenská činnost ve stavebnictví. Zprostředkování prodeje a ...

Brno, Rázusova 457/42 - +420 777 249 457

Ing. Jana Pavlová - statik - statik-znalec.com

Jsem statik znalec oboru statika a dynamika staveb, autorizovaný inženýr - region Brno. Zpracuji znalecký posudek a posouzení objektů jako historické stavby, rodinný dům, konstrukce zdi, zakládání, stavební konstrukce. Statika a dynamika budov.

Brno, Jiráskova 209/1a - +420 549 252 110, +420 736 451 297

Zdeněk Vašíček - REVAZ - posudeknemovitosti.cz

Soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí, provozuji realitní kancelář - zprostředkování prodeje, koupě, pronájmu nemovitostí. Certifikovaný odhadce v oblasti působení QEN - expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Hranice, Teplická 232 - +420 581 601 434, +420 602 778 374

ENERGOTIS, s.r.o. - energotis.cz

Společnost provádí zejména inženýrské činnosti, technický dozor na stavbách a vypracování odborných studií v oblasti hydroenergetiky, teplárenství, komunální energetiky, přenosové a distribuční soustavy. Rozšířila rovněž svoje zaměření na oblast soudního ...

Loučná nad Desnou, Rejhotice 72 - +420 583 211 801

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - stavexis.cz

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 - +420 541 246 483

AUTOMAKRO HardSoft, spol. s r.o. - automakro.cz

Nabídka služeb soudního znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojírenství.

Brno, Jeřabinová 6 - +420 603 519 612

ADONE - znalecký ústav, s.r.o. - adone.cz

Provoz znalecké kanceláře se zaměřením na ekonomiku, strojírenství a dopravu. Nabídka oceňování majetku podniků, motorových vozidel, věcí movitých, nemovitostí, strojírenských technologií a systémů. Zpracovávání znaleckých posudků v oblasti autoopravárenství. …

Ostrava, Milíčova 1670/12 - +420 596 111 861, +420 602 713 428

Ing. Vlastimil Trávník - odhady a znalecké posudky, soudní znalectví

Soudní znalectví v rozsahu poradenství, zpracování znaleckých posudků, oceňování, odborné expertízy, odhad ceny. Ing. Vlastimil Trávník, soudní znalec a odhadce v oboru ekonomika v oblastech: informační systémy, počítače a elektronika, software a databáze, ...

Modřice, Za Humny 766 - +420 547 243 316, +420 776 320 326

Ing. Miriam Lukášová - kontosluzba.eu

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence pro fyzické i právnické subjekty, včetně zpracování DPH či daňových přiznání. Poskytuji účetní poradenství. Jsem soudní znalec v oboru ekonomika, účetní evidence.

Halenkovice, Halenkovice 28 - +420 724 122 280, +420 777 009 220

Zuzana Procházková

Zajišťuji kompletní zpracování daňových přiznání, účetnictví a daňové evidence. Nabízím též kompletní zpracování personalistiky, mezd a jiné administrativní úkony.

Brno, Kladivova 1728/10 - +420 606 955 595

AD Economy s.r.o. - adeconomy.cz

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomiky, financování, statutárních služeb a managementu, personalistiky a marketingu. Cílem společnosti je vykonávat tyto činnosti s důrazem na spolehlivost, důvěrnost, pečlivost a rychlost.

Brno, Sochorova 3178/23 - +420 541 420 944, +420 737 250 421

EXPERTA CZ, s.r.o. - experta.cz

Poskytování komplexního servisu v oblasti pojišťovnictví. Svým klientům bezplatně zajišťujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv. Samozřejmostí je naše asistence v případě likvidací pojistných události vzniklých z těchto ...

Frýdek-Místek, Příborská 333 - +420 775 651 765

Vilém Wagner - znalec-aw.cz

Nabídka znaleckých posudků a odhadů pro občany i státní organizace.

Ostrava, Valova 676/20 - +420 739 523 532

Ing. Vladimír Kulil - wz.cz

Oceňování nemovitostí, movitých věcí i podniky v ČR i zahraničí. Nabídka poradenství a inženýrských i realitních služeb. Řešení krizových situací v podniku a při investiční výstavbě s právní podporou, audit účetnictví, kalkulaci staveb, zvyšování bonity a ...

Vikýřovice, Okružní 535 - +420 583 216 667, +420 728 447 040

Ing. Pavel Trčka

Provádíme znalecké činnosti se specializací na oceňování majetku podniků i nehmotné majetku. Nabízíme finanční a ekonomické poradenství.

Nedvědice, Nedvědice 324 - +420 566 566 535, +420 606 750 644

Ing. Jaromír Šafařík - webnode.cz

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ekonomika, cen a odhadů nemovitostí, oceňování majetku pro věci nemovité, vyhotovování znaleckých posudků.

Kroměříž, Gen. Svobody 1214/20 - +420 573 330 136, +420 731 105 809

ZNALECKÉ POSUDKY - Vladimír Kraus - auto-kraus.cz

Předmětem mé činnosti je oceňování motorových vozidel a to formou vypracování znaleckého posudku. Znalecké posudky zpracovávám fyzickým i právnickým osobám pro účely: nepeněžní vklady majetku do firmy, vyřazení z majetku firmy, vypořádání ...

Zlín, třída Tomáše Bati 4 (Průmyslový areál Rybníky, budova 316.) - +420 603 597 444

Ing. Tomáš Janas - znalci.info

Provádění znaleckých posudků nemovitostí.

Brno, Kneslova 1067/5 - +420 542 210 745, +420 603 852 765

Ing. Vlastimil Zajíček - znal.cz

Zpracování znaleckých posudků o ocenění podniků, cenných papírů a nehmotného majetku nebo posudků pro fúze, přeměny i další operace s podnikem.

Vsetín, Dolní náměstí 1356 - +420 603 868 688

Ing. Pavlína Kybeková - ocenovani-cz.cz

Nabídka služeb znalce v oboru ekonomika se specializací oceňování podniků. Poskytování ekonomického poradenství. Vedení účetnictví a daňové evidence.

Žďár nad Sázavou, Kovářova 2240/2 - +420 603 144 156

Ing. Jindřich Stražický - wz.cz

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, cen a odhadů se specializací na výrobní stroje či zařízení a systémy.

Chotěboř, Severní 1539 - +420 777 082 101

Znalecký ústav ECOJUR, spol. s r.o.

Poskytujeme znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, oceňování a zařízení podniků.

Brno, Malinovského náměstí 603/4 - +420 603 414 021

Ing. Eduard Svoboda

Služby znalce v oboru ekonomiky a kybernetiky – zaměření na odhady cen elektroniky a výpočetní techniky.

Oldřišov, Hlinská 52 - +420 595 171 362, +420 777 332 786

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sužby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování zemědělských strojů.

Brno, Ryšánkova 1278/5 - +420 602 434 283

Ing. Dušan Hasoň

Služby znalce v oblasti ekonomiky, dopravy a strojírenství. Specializace na oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení.

Čížov, Čížov 61 (TRIVIS Sřední škola veřejnoprávní) - +420 602 782 938

Ing. Tomáš Slamják

Služby znalce v oboru ekonomiky a silniční dopravy – specializace na odhady cen motorových vozidel.

Baška, Baška 469 - +420 602 527 767

Ing. Jaromír Skokan

Služby znalce v oboru ekonomiky – zaměření na odhady cen motorových vozidel, strojů, strojních zařízení a speciálních diamantových nástrojů.

Šumperk, Pod Senovou 2453/51 - +420 606 712 235

Antonín Havlíček

Služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství – specializace na oceňování motorových vozidel, strojů a movitých věcí.

Kuřimské Jestřabí, Kuřimské Jestřabí 32 - +420 602 758 851

Ing. Jan Sedláček

Služby znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví – odhady cen nemovitostí, obytné, vodní i inženýrské stavby.

Opava, Lidická 733/5 - +420 773 502 066

Zdeněk Mahelka

Nabídka služeb v oblasti ekonomiky. Specializace na oceňování movitých věcí.

Brno, Zborovská 2390/35 - +420 736 626 207

Strana:  | 1 | 2 | | »»